19 juni 2014

Förskollärar yrket just nu

JA nu är det snart semester, som jag längtar till den , och därmed avslut på läsåret. Och OJ vad det har varit spännande på många vis. Jag fick möjligheten att jobba som mentor åt fem adepter och det har varit så utvecklande i tänket kring pedagogiskt förhållningssätt på många olika vis.Tyvärr blir det nya regler kring detta med introduktionsår så nu avtar det i kommun. Detta jobbsätt kan jag tänka mig mer av, att handleda pedagogiskt tänk till andra kollegor, det vore kul. 

Hela läsåret har varit av en positiv utmaning i nya lokaler, mer samarbete och nya utmaningar. Vi byggde en "lekkub" 1x1x1 m av regelvirke 4x4x4 cm, och oj vad det har varit en spännande rolleksplats för barnen, samspelet ökade, en samlingsplats mellan åldrarna, fantasistimulerande och se hur den har utvecklats till det som barnen vill att det ska vara. Emellanåt har "kuben" varit tom för att vi  ska kunna se och höra vad barnen vill att det ska vara där. Vi får se hur det blir under hösten.

Till hösten blir det jobb med ett antal 3-åringar bara, det blir också spännande att se hur det blir. Samtidigt som det blir en ny kollega att jobba med, ifrån grannavdelningen, då vi slår samman treåringarna från två avd till den vi ska jobba i. Vi gör det mer åldershomogent i år för att ge de mindre barnen mer chans att få utforska och stimuleras utefter deras behov precis som treåringarna också  behöver. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar