19 mars 2013

Verktyg i snön

Nu när det finns så mycket snö åkte sågarna fram, att få pröva sågens egenskaper genom att såga i snön. Det är lättare att komma igenom och det sågas former och spår av olika slag. Både flickor och pojkar vill pröva en liten stund. Nån hämtar pinnar som ska sågas av och nån vill göra pizzor till leken. Sågen får jobba hela uteleken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar