9 dec. 2015

Stafettjulkalendern2015

Hej 

och nu är det min tur att delge en litteratur som har fört mig vidare i min yrkesroll som legitimerad förskollärare.
Att hitta en bok som betyder något specifikt är en utmaning då det för mig är små små detaljer i både litteratur och yrkesskicklighet som ska bilda en helhet.
Att utöva det pedagogiska yrket kräver mod, mod att våga få pröva, precis som barnen behöver för att utvecklas och upptäcka en lärdom som för dem vidare i sin utveckling.

Det finn så många olika aspekter på vad som krävs för att få till ett bra lärandeklimat i en förskola.
Bl a kollegor, lärmiljö, ledning, och ekonomi mm
Att verkligen få utmaningar i sin yrkesroll är också en grundsten som puschar en, eller ett arbetslag framåt.
Att ha gemensamma mål, förhållningssätt, pedagogiska tankar och ”viprövar”agerande kräver dialog och ett bra kvalitativt arbetssätt.
Kvalitetsarbetet på en förskola ser ju så olika ut. Arbetslaget ska ”äga” uppdraget från Lpfö98/10 tillsammans och bara det kräver lärgrupper, tid till att få reflektera och att få våga pröva.

Boken: Barns lärande - fokus i kvalitetsarbetet av Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson är en bra sammanfattning på vad som behövs. 


En del i allt arbete för att förstå hur man kan komma vidare, boken har diskussions frågor och beskriver hur man systematisk ska kunna tänka för att få till det.
För mig har boken bland många andra fångat in min pedagogiska förskollärarroll på ett positivt sätt och fått mig att växa som en professionell lärare.

Att se barns lärande och kunna fånga upp den kräver en lärare med många kvalitéer som man hela tiden måste utveckla för att inte fastna i vissa ”hjulspår”.


Mvh Camilla Svedberg legitimerad stolt förskollärare

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar