10 dec. 2014

#stafettjulkalendern2014 Lucka 10

Lärande i sagans värld , Marie Arnesson Eriksson


Blunda nu så hårt du kan
Önska så kommer det en tomteman 
och trollar oss bort till sagans land.


Att kunna få barnen med sig i ett temaarbete måste 
föregå av barnens intresse.
Sagoläsning för barn på ett inlevelsefull sätt som kan fånga barnen ger 
en bra grund för att få med barnen.
Genom en bra intressant saga kan vi pedagoger plocka in många 
delar av Lpfö98/10

Genom en saga kan vi få barnen att våga på många olika vis, det sätter  igång språkstimulansen och bearbetar 
olika frågor i barnens värld. 
Lärandet som uppstår sker i social träning tillsammans 
med sina kompisar.  
Skapandets olika former där processens lärande är det viktigaste.  INTE produkten.
Denna bok rekommenderar jag då jag vet att sagor och sagoläsning är så oerhört viktigt i ett barns liv. Högläsning, att lyssna, få egna bilder i huvudet, få bearbeta tillsammans, skapa tillsammans, få nya frågor att utgå ifrån i ett temaarbete ,fånga in det intressanta så barnens "stjärnögon" (Lou Rossling) inte slocknar är bland det viktigaste vi har i vårt uppdrag på förskolan. 
 

 / Camilla

.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar