21 aug. 2014

Utmaningar

Nu är vi ordentligt på g på jobbet, schemat verkar fungera, planeringarna börjar ta form, rutinerna kommer snart igång. När barn har fått byta avdelning är det för en del lite svårt att ta in det nya och släppa det "gamla", en del barn vill fortsatt leka och vara på sin förra avdelning, det känns nog lite tryggt fortsatt. Inom kort fungerar det också, det får ta sin tid. 

Min utmaning i höst blir att vara mentor på 50% åt nyexaminerade förskollärare i kommun, de beslöt i vår kommun att tillsätta centrala mentorer som har några fler "adepter" och nedsättning i barngrupp. 
Detta fick jag tillfrågan om i förra veckan och nu är det på g. 
Riktlinjer ska sättas och förutsättningar gås igenom. Såå spännande.

Det bästa ändå är att fortsatt få vara kvar en del i barngrupp för jag tycker det ger mycket tillbaka när det gäller yrket som förskollärare. Barnen ger otroliga utmaningar som man ska fokusera och ta till sig och utveckla vidare. Tankar, funderingar, intresset hos barnen ligger till grund för vår planering och det gäller att se, höra och vara en närvarande pedagog för att uppfatta vad som händer.

Nu har vi varit på Ipad-kurs och är taggade att använda Lärplattan i barngruppen. QR-koder verkar intressant att utmana barnen med, vi får se hur det fungerar. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar