15 juni 2013

Forts reflektioner om Demokrati

Har fortsatt att läsa och fastnat för vissa meningar som känns som kärnan i barns demokrati och delaktighet.
Att vi pedagoger måste börja diskutera HUR arbetet med ett ämne kan gå till för att nå Lpfö98:s krav.
 Vilken grupp tillhör olika pedagoger? 
Det är upp till var och en att vara kritisk på sig själv och fundera.
Tredje gruppen känns bra.

 Självinsikt på hur man jobbar är viktigt, 
Hur tar vi till oss kritik? 
Hur observerar vi varandra? 
Hur bemöter vi barns funderingar? 
Ställer vi bort våra egna funderingar framför barnens? 
Utgår vi från barnens intresse?

Att se och höra barnens intresse och utgå från det gör engagemanget hos barnen mer påtaglig, det har jag prövat och vet att det fungerar så. Att observera barns mimik, rörelsemönster,frågor och att ha stor vetskap om barns utveckling och vetgirighet hos varje barn gör det möjligt att få demokrati och delaktighet i barngrupp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar